Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
2022 он
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
2022 он
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам
Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологи

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтад хүний эрх, хууль дээдлэх зарчмыг хангах нь

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газар
2019 он

10 / 10

Төрийн байгууллагын судалгааны ажлын нэгдсэн систем

Судалгаа