"ОНЛАЙН БИЗНЕС ТӨВ" Нийслэлээс бизнес эрхлэгчид болон ААНБ-д үзүүлж буй барилга байгууламжийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлчилгээний бизнесийн процессийн өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ

Судалгааны тайлбар: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас бизнес эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдэд үзүүлж буй үйлчилгээнүүдийг бүрэн цахимжуулах ажлын хүрээнд барилга байгууламжийн чиглэлээр төрийн үйлчилгээ авахад тулгамдаж буй асуудлууд, үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлага, одоогийн хууль эрх зүйн орчин, үйл ажиллагааны процесст шинжилгээ хийж, бизнес процессын дахин загварчлалын шийдэл боловсруулагдана.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
195
Татсан тоо
67
Файлын хэмжээ
654.40 KB
Оруулсан огноо
2023.05.04
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ хийхэд бизнес процессын загварчлалын арга зүй ашиглана. Загварчлал гаргахад шаардлагатай мэдээллийг хууль эрх зүй, баримт бичгийн шинжилгээ болон ярилцлага хийсэн.Х
Судалгааны салбар
Эдийн засаг, бизнес
Санхүүжилтийн хэмжээ
19,500,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Систем арт венчурс
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Систем арт венчурс зөвлөхүүд болон төслийн хэрэгжилт зохицуулалтын хэлтэс

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа