Хайлтын үр дүн

79 илэрц олдлоо.

/ 2023 он

Вагоны арал тэвш угсрах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

/ 2024 он

УБТЗ ын Төв эмнэлэг нь Сүхбаатар өртөөнөөс Замын Үүд өртөө хүртэл 1800 км урт төмөр замын дагуу 17 зангилааны 64 томоохон үйлдвэр аж ахуйн байгууллага, түүний харъяа 370 гаруй нэгж хэсэгт ажилладаг 15014 төмөр замчид, тэдний гэр бүлийн гишүүд 26021 нийт 41035 хүнд анхдагч болон хоёрдогч шатлалын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг Үйлчлэх хүрээний хүн амын 70 орчим хувь нь төв суурингаас алслагдсан газруудад ажиллаж амьдардаг, нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд хамрагдах боломж муу.

/ 2019 он

Төслийн хүрээнд БНСУ-ын KOICA5-гийн Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газарт “ГТХЗНТ” УТҮГ-ыг бэхжүүлэх, галт тэрэгний хөдөлгөөний аюулгүй байдлын бодит цагийн хяналт болон удирдлагын систем байгуулах

/ 2023 он

Зорчигчийн вагон депог 2030 он хүртэл хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөнд тусгасан “Зорчигчийн вагоны засвар, техникийн үзлэг үйлчилгээг олон улсын стандартын шаардлагад нийцүүлж, чадамжийг вагон угсралтын түвшинд хүргэх” гэсэн зорилт хангагдаж, хөгжлийн шинэ шатанд дэвшин орно.

/ 2023 он

CZ бетон дэрэнд V бэхэлгээ нэвтрүүлэх Зам арчлалтын зардлыг багасгах Хөтөл дэх Төмөр бетон дэрний үйлдвэрийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх

/ 2023 он

Байгаль орчин, хөрс, усны бохирдлыг зогсоох - Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

/ 2023 он

Өндөр уул давааны хайрган хучилттай авто замын ашиглалтын явцад үүсэх тоосжилтыг тусгай барьцалдуулагч бодис ашиглан бууруулах, далан суурийн материалын ачаа даац, бат бэхийг сайжруулах технологийн оновчтой арга зүйг тогтоох онолын болон практик туршилтын аргыг судлах, хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөлгүй шинэлэг материал,технологийг Монгол орны цаг уурын онцлогт тохируулан авто замын барилгын ажилд нэвтрүүлэн нутагшуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

/ 2023 он

Баруун гар талдаа жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн жолооны хүрдний байрлалыг өөрчлөн зүүн талд шилжүүлэх боломжийн талаар судлан, санал дүгнэлт боловсруулах.

/ 2023 он

Энэхүү судалгааны зорилго нь “Хууль тогтоомжийн тухай” хуулийн 8.1.4-д заасныг үндэслэн Тээврийн ерөнхий хуулийн төслийн үр нөлөөг тодорхойлоход чиглэгдэнэ.

/ 2023 он

Дизель хөдөлгүүртэй тээврийн хэрэгсэлд суурилуулах утааны тортгийн шүүлтүүр (DPF)-ийн дотоодод үйлдвэрлэх боломж.

/ 2022 он

АВТО ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ НЭВТРҮҮЛЖ БАЙГАА АВТОМАТ УДИРДЛАГАТАЙ ТЭЭВРИЙН УХААЛАГ СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БҮРДҮҮЛЭХ СУДАЛГАА ХИЙХ

/ 2022 он

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь “Улаанбаатар хотын гол болон туслах гудамж замыг дугаарлан, кодлож, Нийслэлийн гудамж замын орон зайн мэдээллийн сангийн бүтэц, агулгын концепсийг боловсруулна” гэж тодорхойлсон болно.

/ 2023 он

Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/ нь “Монгол орны зам, цаг уурын нөхцөлд тохирсон авто замын хучилтын технологийн чадавхыг сайжруулах төсөл” 5 жил хэрэгжүүлсэн.

/ 2020 он

Авто замын тээврийн хэрэгслийн, ашиглалт, аюулгүй байдал, үйлдвэрлэл, худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалтын төслийг боловсруулахтай холбогдуулан олон улсын эрх зүйн бичиг баримт, туршлагыг судлан Монгол улсын хууль тогтоомжид хэрхэн нийцүүлэх, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох.

/ 2022 он

"Зам, тээврийн салбарын хүний хөгжлийн зорилтот дэд хөтөлбөр"-ийн төслийг ЗТХСайдын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу шаардлагатай нэмэлт сайжруулалтыг тусган Монгол Улсын дунд хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгуулахаар Эдийн засгийн хөгжлийн яаманд ЗТХСайдын 2022.02.10-ны өдрийн 01/570 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Эцсийн төслийг акт үйлдэн хүлээн авсан.

/ 2022 он

Ажлын даалгаврын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн яамны авто зогсоолд сэргээгдэх эрчим хүчний холбогдох тоног төхөөрөмжийг суурилууулсан. Лабораторийн туршилтын үр дүнг үндэслэн суурилуулсан байгууламжид ажиглалт, туршилтыг 2021.09-р сараас 2022.04-р сарын хугацаанд гүйцэтгэж, эцсийн тайланг Зам тээврийн хөгжлийн яамны ШУТЗ-ийн 2022.05.18-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлсэн ба хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны А/90 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг акт үйлдэн хүлээн авсан.

Судалгаа