Ашиглалтын нөхцөл

  • www.sudalgaa.mn цахим хуудаст байгаа судалгаатай холбоотой мэдээллийг чөлөөтэй хуулбарлаж, хувилах, Pdf форматаар татан авч ашиглах боломжтой.
  • Та тус цахим хуудаст байгаа судалгаанд сэтгэгдэл үлдээх, бусдад түгээн ашиглах боломжтой. Зөрчил мэдэгдсэн тохиолдолд мэдэгдсэн зөрчлийн мэдээллийн үнэн зөвийг зөрчил бичсэн этгээд бүрэн хариуцна.
  • Хэрэв Та www.sudalgaa.mn цахим хуудаснаас судалгааны мэдээллийг авч ашигласан болон цааш түгээсэн тохиолдолд (Эх сурвалж: Монгол Улсын Засгийн газар) гэж заавал дурдах ёстойг анхаарна уу.
  • Та манай ашиглах нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд таны хандах эрхийг түдгэлзүүлж Монгол Улсын холбогдох хуулийн дагуу шийдвэрлэнэ.
Судалгаа