Хайлтын үр дүн

2 илэрц олдлоо.

Усны тооллого судалгаа (Онцлох судалгаа)

Усны тоо бүртгэл судалгаа

Рашааныг зохистой ашиглах талаар ихээхэн анхаарал тавьж, улс орон, орон нутгийн байгууллагууд жил бүр багагүй хүч хөрөнгө зарцуулж судалгаа, тохижуулалтын ажлуудыг хийж байна.

Судалгаа