Хайлтын үр дүн

29 илэрц олдлоо.

"Эмнэлзүйн ховор тохиолдлын чуулган-4" -д оролцсон нийт бүтээлүүдийн эмхэтгэл

Улаанбаатар хотын шинэ орон сууц, амины орон сууцны зах зээлийн судалгааг хийж, нөхцөл байдлыг тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

Чун-7 уламжлалт эмийг Ковид-19 вирусийн халдварын эмчилгээнд хэрэглэх эмнэлзүйн судалгаа

ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ДУНД SARS-CoV-2 НУКЛЕИН ХҮЧЛИЙН ИЛРЭЛТ БА ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ӨВӨРМӨЦ ДАРХЛАА ТОГТОЦ, ЭМНЭЛЗҮЙН ЯВЦЫГ СУДАЛСАН ДҮН

Шинэ коронавируст халдвар ба томуу, томуу төст өвчний 0-18 насны хүүхдэд илрэх эмнэлзүйн шинжийн ялгаа ба эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа

Монгол улсад бүртгэгдсэн шинэ коронавируст халдварын эмнэлзүйн судалгаа

КОВИД-19 ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ҮР НӨЛӨӨ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

КОВИД-19 эмчилгээнд Монголын уламжлалт анагаах ухааны эм шинээр гарган авах судалгаа

КОВИД-19-ийн үед Монголын уламжлалт анагаах ухааны эмүүдийн эмнэлзүйн судалгаа

SARS-COV-2 ЭСРЭГБИЕ АГУУЛСАН ЭМЧИЛГЭЭНИЙ СИЙВЭН БЭЛТГЭХ

КОВИД-19 вакцины гурав дахь тунгийн дараах дархлааны хариу урвал болон урвал хүндрэлийг судлах нь

Шинээр нэвтрүүлсэн электрон цацрагийг хөх хадгалсан мэс заслын дараах туяа эмчилгээнд хэрэглэсэн үр дүнг Монгол хүний онцлогт тохируулан судалсан нь

Хүүхдийн бөөр, шээсний зам чулуужих өвчин үүсэхэд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс ба эмнэлзүйн онцлогыг тодорхойлж, чулууг зайнаас бутлах эмчилгээний үр дүнг судлах

Антибиотикийн хэрэглээ 2018 оны байдлаар буурсан хэдий ч 1000 хүн ам, 1 өдрөөр тооцон ӨТТ-г харьцуулан үзэхэд 50.7 байгаа нь антибиотикийн хэрэглээ ихтэй орнууд болох Иран (ӨТТ 38.8), Tурк (ӨТТ 38.2), Серби (ӨТТ 31.6) зэрэг улсаас өндөр байна

Монгол улсын 1000 хүн ам тутамд өдөрт 64.41 нэгж тун антибиотик оногдож байгаа үзүүлэлтээр дэлхийн хамгийн өндөр хэрэглээтэй улсын тоонд орж байна.2 Мөн төрийн өмчит 42 эрүүл мэндийн байгууллагад хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 3 хүн тутмын 1(31.8%)-д нь антибиотикийг хэрэглэсэн байна.3 Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгээр өвчлөгсдийн улсын дундаж 2003 онд 1.5-тай байсан бол 2017 онд 8 болтлоо нэмэгджээ.4 5 хүртэлх насны хүүхдүүдэд асран хамгаалагчид нь ханиад, халуурах, хоолойн өвдөлтийн үед жоргүй антибиотик хэрэглэх явдал бусад оронтой харьцуулахад өндөр буюу 42%-ийн тархалттай байна.

Энэхүү тандалт судалгааны тайланд антибиотикийн хэрэглээг олон улсын стандарт арга аргачлалын дагуу үндэсний түвшинд тодорхойлон гаргасан бөгөөд судалгааны арга аргачлалыг эрүүл мэндийн бүхий л түвшний байгууллага хэрэглэх бололцоотой. Тайланд антибиотикийн хэрэглээг Монгол улсад импортлосон болон үйлдвэрлэсэн антибиотикийн тоо баримтад тулгуурлан гаргав.

Судалгаа