Хайлтын үр дүн

28 илэрц олдлоо.

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ОМИКРОНЫ ВА.5 ХУВИЛБАРЫН ҮЕИЙН ЭМНЭЛЗҮЙН ОНЦЛОГ

КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ДЕЛЬТА БОЛОН ОМИКРОНЫ ВА.1, ВА.2 ХУВИЛБАРЫН ЭМНЭЛЗҮЙН БАЙДЛЫГ ХАРЬЦУУЛСАН ДҮН

КОВИД-19 ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ҮР НӨЛӨӨ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ДҮН

КОВИД-19 ВИРҮСИЙН ХАЛДВАРЫН ЭМЧИЛГЭЭНД МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ АНАГААХ УХААНЫ ЭМ БОЛОН ШИНЭЭР УРГАМЛЫН ГАРАЛТАЙ ЭМИЙГ ГАРГАН АВАХ СУДАЛГАА

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газрын 2021-2022 онд хэрэгжүүлж байгаа бодлого, үйл ажиллагааны талаарх иргэд, байгууллагуудын хандлага, сэтгэл ханамжийг судалж, судалгааны үр дүнд тулгуурлан цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулахад уг судалгааны зорилго оршино.

Нянгийн тэвэржилтээс сэргийлэх салбар дундын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2017-2020)-ний хэрэгжилтэд түргэвчилсэн үнэлгээ хийх зорилготой

SARS-CoV-2 вирусийн халдварын эмнэлзүйн хүндэвтэр тохиолдол буюу эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэх шалгуурыг хангасан эмчлүүлэгчдэд фавипиравир вирусийн эсрэг эмийн эмчилгээний үр нөлөө, аюулгүй байдлыг судлах

Compiling the key performance indicators for the pharmaceutical sector and making them available to policymakers, decision-makers and other users are of significant importance to strengthen the transparency and accountability of the entire health sector.

Эм зүйн салбарын үндсэн үзүүлэлтийг эмхэтгэн, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид ба бусад хэрэглэгчдийн хүртээл болгох нь эрүүл мэндийн салбарын ил тод, хариуцлагатай байдлыг бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой билээ.

Дархлаажуулалтын нэгжийн түвшинд хариуцсан мэргэжилтний дархлаажуулалтын аюулгүй байдлын тандалтын тогтолцоон дахь оролцоо болон ДДУХ-ийг бүртгэн, мэдээлэх үйл ажиллагаанд тандалт хийх

Эмийн бүтээгдэхүүний үнэ, чанар, хүртээмж, зохистой хэрэглээний өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, ард иргэдийг чанартай, боломжийн үнэтэй эмээр тэгш хүртээмжтэй хангахын тулд цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох

Эрүүл мэндийн талаар төрөөс баримтлах хэрэгжүүлэх талаар, эмзүйн бодлогын чухал элемент болох иргэдийн мэдлэг хандлага, дадалд үнэлгээ хийж , цаашид хийх ажлын чиглэлийг тодорхойлох зорилготой

Судалгаа