Усны газар
Байгалийн шинжлэх ухаан

Ус, намгархаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай буюу рамсарын конвенцийн тайлан.

С. Гомбобаатар Рамсарын конвенцийн Үндэсний зөвлөл Шинжлэх ухаан, техникийн хяналтын ажлын хэсэг Монгол улсын их сургуулийн Биологи, биотехнологийн сургууль, Шувуу судлалын лаборатори
2012 он

Төрийн байгууллагын судалгааны ажлын нэгдсэн систем

Судалгаа