Хайлтын үр дүн

1 илэрц олдлоо.

/ 2022 он

Монгол улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 222 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, зохицуулалтын газар байгуулагдаж, эм зүйн салбарын нэгдсэн бодлого, төрийн үйлчилгээг нэг бүтцэд төлөвлөрүүлэн, хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн. Эмийн талаарх нотолгоонд суурилсан бодит мэдээллийг олон нийтэд түгээж зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх шаардлагатай байна.

Судалгаа