Хайлтын үр дүн

2 илэрц олдлоо.

"Засгийн газрын бодлого, чиглэл, зах зээлийн өнөөгийн байдал, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амыг баталгаатай хүнсээр хангах, экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ингэний сүүгээр эсэг идээ үйлдвэрлэх технологийн оновчтой шийдлийг боловсруулах, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд оршино."

Шувуу үргээх төхөөрөмжийн ажиллагаа техникийн туршилт хийж ашиглалтын үр ашгийг тооцоолох үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх харьцуулсан судалгаа

Судалгаа