Хайлтын үр дүн

1 илэрц олдлоо.

Монгол Улс нь өнө эртнээс уламжлагдан ирсэн баялаг түүхтэй, нүүдэлчин соёлтой, өргөн уудам газар нутагт тархан суурьшиж амьдардаг онцлогтой. Мэдээллийн технологи, дижиталчлал эрчээ авч буй өнөө үетэй бид хөл нийлүүлэн алхаж нийгэм-эдийн засгийн хөгжлөө хурдасгахаар зорин ажиллаж байна.Энэхүү судалгаанд хөдөлмөр эрхлэлтийг бий болгож, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, эдийн засгийн бүтээмж хийгээд үр ашгийг нэмэгдүүлэх, биелэгдэх боломжтой дижитал боломжуудыг бид тодорхойлон гаргалаа.

Судалгаа