Хайлтын үр дүн

12 илэрц олдлоо.

Онцгой байдлын албаны хөгжил, шинэчлэлийн хүрээнд тус байгууллагын гүйцэтгэх чиг үүрэг өргөжиж, хуульд заасан чиг үүргээс гадна олон улсын энхийг дэмжих ажиллагаа болон олон улсын эрэн хайх, аврах ажиллагаанд оролцох болсон. Энэ нь гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлээр олон улсын хамтын ажиллагаа өргөжихийн хэрээр тус байгууллагын гал түймэр унтраах, аврах ангиудад ажиллаж байгаа алба ажилтнуудын ажлын сэтгэл ханамжид дүн шинжилгээ хийж боловсрол, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлага урган гарч байна. Иймд Онцгой байдлын байгууллагын соёл, ажлын орчин, ажилтанд үзүүлж байгаа нийгмийн баталгаа, сургалт, дэмжлэг, хамт олон хоорондын харилцаа, хандлага, уур амьсгал, үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамж хэр байгаа талаар тодорхойлж, дүгнэлт хийх хэрэгтэй байна гэж үзээд энэхүү судалгааг хийлээ.

/ 2023 он

Abstract: Identifying mental distress is a complex task, particularly when individuals experience physical symptoms. Traditional self-report questionnaires that detect psychiatric symptoms using emotional words may not work for these individuals. Consequently, there is a need for a screening tool that can identify both the physical and mental symptoms of mental distress in individuals without a clinical diagnosis. Our study aimed to develop and validate a scale that measures mental distress by measuring the extent of brain overwork, which can be extrapolated as the burden of mental distress. In this population-based cross-sectional study, we recruited a total of 739 adults aged 16–65 years from 64 sampling centers of a cohort in Mongolia to validate a 10-item selfreport questionnaire. Internal consistency was measured using McDonald’s ω coefficient. Test– retest reliability was analyzed using intraclass correlation coefficients. Construct and convergent validities were examined using principal component analysis (PCA) and confirmatory factor analysis (CFA). The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and the abbreviated version of World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) were used to evaluate criterion validity. Among the participants, 70.9% were women, 22% held a bachelor’s degree or higher, 38.8% were employed, and 66% were married. The overall McDonald’s ω coefficient was 0.861, demonstrating evidence of excellent internal consistency. The total intraclass correlation coefficient of the test–retest analysis was 0.75, indicating moderate external reliability. PCA and CFA established a three-domain structure that provided an excellent fit to the data (RMSEA = 0.033, TLI = 0.984, CFI = 0.989, χ 2 = 58, p = 0.003). This 10-item scale, the Brain Overwork Scale (BOS-10), determines mental distress in three dimensions: excessive thinking, hypersensitivity, and restless behavior. All the items had higher item-total correlations with their corresponding domain than they did with the other domains, and correlations between the domain scores had a range of 0.547–0.615. BOS-10 correlated with HADS, whereas it was inversely correlated with WHOQOL-BREF. In conclusion, the results suggest that BOS-10 is a valid and reliable instrument for assessing mental distress in the general population. The scale screens for mental distress that is characterized by subjective symptoms such as excessive thinking, hypersensitivity, and restless behavior. The current findings also demonstrate that the BOS-10 is quantitative, simple, and applicable for large group testing. This scale may be useful for identifying at-risk individuals who may require further evaluation and treatment for mental distress.

ГБХЗХГ / 2019 он

Судалгааны лавлагаа нь 1990-2019 он хүртэл тухайн сэдвээр судалгаа хийдэг гадаад, дотоодын эрдэмтэн судлаачид,төрийн болоод төрийн бус байгууллагын ажилтнууд, оюутан сурагчид, бодлого боловсруулагчид зориулсан

ГБХЗХГ / 2019 он

Өнөөгийн сүм хийдийн үйл ажиллагаанд хамрагдаж буй насанд хүрээгүй хүүхдүүдийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх

ГБХЗХГ / 2018 он

нийгмийн ажилтан нь хүүхэд, гэр бүлийг хүчирхийлэл дарамтад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, эрт шатанд илрүүлэн эрүүл мэнд, сэтгэл зүй, хууль зүй, нийгмийн халамж, хамгааллын нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх үүргүүдийг хүлээсэн

ГБХЗХГ / 2018 он

Өдөр өнжүүлэх төв нь хичээлийн хөтөлбөрөөс гадуур хүүхдийг хөгжүүлэх, хамгаалах аюулгүй орчин байх шаардлагатай.

ГБХЗХГ / 2018 он

Энэхүү судалгааны зорилго нь өсвөр үеийнхний цахим хэрэглээний түвшин, мэдлэг, хандлагыг тодорхойлон, хүүхдийг цахим хүчирхийллээс хамгаалахад чиглэсэн нотолгоонд тулгуурласан зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Соёлын яам / 2021 он

Монголын нүүдэлчдийн хүн-хүн, хүн-байгаль хоёрын харилцаа нь соёл, уламжлал, зан заншил, түүхэн цаг үе, байгаль, цаг уурын нөхцөл байдал, нийгмийн байгууламж, сүсэг бишрэл, амьдралын хэв маяг, сэтгэлгээний өвөрмөц хэв шинж зэргээс бүрэлджээ. Дэлхий ертөнц даяаршиж, гадаад дотоод харилцаа улам өргөжин тэлж, соёл хоорондын синкретизм асар их байгаа энэ цаг үед монголчууд бусад улс, үндэстнүүдээс онцгойрох онцлогоо судлан, таниулахыг эрмэлзэх болсон байна

/ 2013 он

Монгол улсын хэмжээнд зонхилон тохиолдож буй сэтгэц, зан үйлийн эмгэгийн тархалт, нөлөөлж буй зарим эрсдэлт хүчин зүйл, бусад эмгэгтэй хавсран тохиолдох магадлал зэргийг судлах

/ 2020 он

Өмнөговь аймгийн ЕБС-ын сургуульд суурилж сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгийг "Сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн байдлыг илрүүлэх асуумж" (Strengths and Difficulties Questionnaire -SDQ) -аар эрт илрүүлэх, сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийсэн.

/ 2018 он

Говь-Алтай аймгийн ЕБ-ийн сургуульд суурилж сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгийг “Сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн байдлыг илрүүлэх асуумж” (Strengths and Difficulties Questionnaire - SDQ)-аар эрт илрүүлэх, сэтгэл хөдлөл, зан үйлийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хийсэн

Судалгааны ажлын зорилго Монгол Улсын шатахууны үнийг тогтворжуулах зорилгоор эрсдлийн сан байгуулах талаар судлах, олон улсын санхүүгийн механизм деравативийн зах зээл буюу форвард, фьючерс, санхүүгийн опшионууд, свот хэлэлцээг судлах, Монгол улсын газрын тосны салбарт хэрэглэх боломжийг судлахад оршив.

Судалгаа