Хайлтын үр дүн

1 илэрц олдлоо.

Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID) -ийн санхүүжилттайгаар Хөгжлийн Шийдэл ТББ-ын хэрэгжүүлж буй Best хөтөлбөрийн захиалгаар Ковид 19 цар тахал болон банкны эрхзүйн шинэчлэлийн банк, санхүүгийн байгууллагын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх байдал, цаашдын хандлагыг судлах зорилготой хийгдсэн.

Судалгаа