Говьсүмбэр аймгийн цөлжилт, газрын доройтлын төлөв байдлын үнэлгээ

Судалгааны тайлбар: Говь Сүмбэр аймгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэмжээний цөлжилт, газрын доройтлын өнөөгийн төлөв байдлыг үнэлэх, түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох, өнөөгийн газар ашиглалтын тогтолцоонд байгальд ээлтэй технологи, арга барилыг үнэлсний үндсэн дээр цөлжилтийг бууруулах арга хэмжээ, газрын тогтвортой менежментийг шинжлэх ухааны онол, аргазүйд тулгуурлан боловсруулахад оршино.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
412
Татсан тоо
134
Файлын хэмжээ
14.09 MB
Оруулсан огноо
2023.02.20
Судалгаа хийгдсэн он
2020 он
Судалгааны арга зүй
Хиймэл дагуулын мэдээ болвсруулах аргазүй
Судалгааны салбар
Дэлхий, хүрээлэн буй орчны шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
8,000,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт
Гүйцэтгэгч байгууллага
Ойн биологийн олон янз байдлын НҮТББ
Захиалагч байгууллага
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газар zdtg.gsa@gmail.com 70543434 Хүний хөгжилд суурилсан эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулан хэрэгжүүлж, олон улсын чанарт нийцсэн төрийн үйлчилгээг иргэдэд мэргэжлийн түвшинд, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, тасралтгүй хөгжсөн байгууллага байх.
Судалгааны баг
Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Цөлжилтийн судалгааны салбарын гишүүд

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа