Өрхийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн хэрэглээ , хүртээмжийн судалгаа – 2022

Судалгааны тайлбар: Энэхүү судалгаа нь НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг бодитой тооцоход Монгол Улсын тоо баримтыг тусгах, цаашид салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, стратегийн ач холбогдол бүхий төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах суурь судалгаа, статистик мэдээ мэдээллээр хангах, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн өнөөгийн байдлыг үнэлэх ач холбогдол бүхий ОУЦХБ-ын зөвлөмжийн дагуу хийгдсэн анхны үндэсний хэмжээний түүвэр судалгаа юм

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
2.1K
Татсан тоо
182
Файлын хэмжээ
19.25 MB
Оруулсан огноо
2023.02.09
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Тоон шинжилгээ
Судалгааны салбар
Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Үндэсний Статистикийн хороо
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтад нийт 5 баг ажилласан, баг тус бүр багийн ахлагч, 5  ярилцлага авагч гэсэн бүрэлдэхүүнтэй байсан.

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа