Цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар холын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн сургалтын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох

Судалгааны тайлбар: Цар тахлын нөлөөнд өртсөн Улаанбаатар хотын ЖДҮҮ эрхлэгчдийн Төслийн суурь үзүүлэлтийн хүрээнд төслийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний логик хүрээ, үр дүнг хэмжих үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийн суурь түвшний мэдээллийг цуглуулсан. Цаашид эдгээр суурь үзүүлэлтийг төслийн явцын болон эцсийн үнэлгээний үр дүнтэй харьцуулж, төслийн үр өгөөжийг тооцох юм. Бизнесийн хэрэгцээг тодорхойлох судалгааны хүрээнд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулахад ямар төрлийн дэмжлэг шаардлагатай байгааг судаллаа. Тодруулбал, санхүүгийн болон санхүүгийн бус сургалт, зөвлөх үйлчилгээний хэрэгцээг нарийвчлан авч үзсэн. Энэхүү мэдээлэлд үндэслэн техник туслалцааны төслийн бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт, үйл ажиллагааг цаашид төлөвлөх юм.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
805
Татсан тоо
119
Файлын хэмжээ
1.29 MB
Оруулсан огноо
2023.05.09
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Тоон болон Чанарын судалгааны арга зүйг ашигласан.
Судалгааны салбар
Эдийн засаг, бизнес
Санхүүжилтийн хэмжээ
18,000,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
"Эм Ай Си Жи" ХХК
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
"Нийслэлийн Жижиг, дунд, үйлвэр үйлчилгээг дэмжих төв" НӨҮГ, "Эм Ай Си Жи" ХХК

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа