Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Хууль зүй

Цахим орчин дахь хүүхдийн эсрэг гэмт явдлын шалтгаан, нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга зам

Цагдаагийн ерөнхий газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, шуурхай удирдлагын алба, Дотоод хэргийн их сургуулийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэн, Цагдаагийн сургууль
2020 он

Харуулж байна 16 of 55 үр дүн

mojha

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Идэвхтэй

Төрийн байгууллагын судалгааны ажлын нэгдсэн систем

Судалгаа