“ЦАГ АГААР, УУР АМЬСГАЛЫН ГАМШИГТ ҮЗЭГДЭЛ-БЭСРЭГ БОЛОН БИЧИЛ ХЭМЖЭЭСТ ЗАГВАРЧЛАЛ БОЛОВСРУУЛАХ”

Судалгааны тайлбар: “Цаг агаар, уур амьсгалын гамшигт үзэгдэл-бэсрэг болон бичил хэмжээст загварчлал боловсруулах” төслийн тайлан 162 хуудастай, 167 зураг, 18 хүснэгт, 27 томьёо, 2 хавсралттай ба 2 бүлэгтэй, нэгдүгээр бүлэг 4 дэд бүлэгтэй, хоёрдугаар бүлэг 7 дэд бүлэгтэй, дүгнэлт, ашигласан хэвлэлийн жагсаалт зэргээс бүрдэнэ.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
406
Татсан тоо
73
Файлын хэмжээ
31.63 MB
Оруулсан огноо
2023.05.10
Судалгаа хийгдсэн он
2018 он
Судалгааны арга зүй
Энэхүү судалгаагаар сүүлийн 10 жилд тохиолдсон дээр дурдсан цаг агаарын гамшигт үзэгдлүүдийг төлөөлөхүйц агаар мандлын процессыг сонгон авч, орон зайн бичил болон бэсрэг хэмжээст орон зайн 0.2-1км нарийвчлалтайгаар агаар мандлын гидростатик биш динам
Судалгааны салбар
Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
1. Доктор П.Гомболүүдэв, Уур амьсгалын өөрчлөлт нөөцийн судалгааны 
секторын эрхлэгч, ЭШАА (Бүлэг 1, Бүлэг 2-ийн 2.7.1)
2. Доктор А.Батболд. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны 
хэлтсийн дарга, ЭШАА (Бүлэг 2-ийн 2.4)
3. Г.Батжаргал. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны хэлтсийн 
ЭШДА (Бүлэг 2-ийн 2.1, 2.2.6, 2.6)
4. Д.Даваадорж. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны хэлтсийн 
инженер (2.5)
5. Доктор Д.Дуламсүрэн. Уур амьсгалын өөрчлөлт нөөцийн судалгааны 
секторын инженер (Бүлэг 2-ийн 2.7.1)
6. Доктор Г.Гантуяа. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны 
хэлтсийн инженер (Бүлэг 2-ийн 2.2.5, 2.2.6)
7. Д.Одонтунгалаг. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны 
хэлтсийн инженер (Бүлэг 2-ийн 2.2.1)
8. Б.Мөнхбат. Уур амьсгалын өөрчлөлт нөөцийн судалгааны секторын 
инженер ЭШДА (Бүлэг 2-ийн 2.7.2)
9. Ч.Алтантулга. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны хэлтсийн 
ЭШДА (Бүлэг 2-ийн 2.2.2)
10.Б.Буянтогтох. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны хэлтсийн 
ЭШДА (Бүлэг 2-ийн 2.2.3)
11.Д.Дэлгэрмаа. Цаг агаар, орчны тоон загварчлалын судалгааны хэлтсийн 
ЭШДА ((Бүлэг 2-ийн 2.2.3)

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа