Нийслэлээс бизнес эрхлэгчид болон ААНБ-д үзүүлж буй барилга байгууламжийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлчилгээ авах талаарх зөвлөмж

Судалгааны тайлбар: Бизнес эрхлэгчид болон ААНБ барилга байгууламж барьж эхлэхээс ашиглалтанд оруулах хүртэл төрийн байгууллагаас дараах дарааллаар үйлчилгээнүүд болон зөвшөөрлүүдийг авна. Тус зөвлөмж нь нийслэлээс бизнес эрхлэгчид болон ААНБ-д үзүүлж буй барилга байгууламжийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйлчилгээний бизнесийн процессийн өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ"- судалгааны хамт хийгдсэн холбогдох баримт бичиг болно.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
66
Татсан тоо
15
Файлын хэмжээ
735.49 KB
Оруулсан огноо
2023.05.04
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Өнөөгийн нөхцөл байдлын шинжилгээ хийхэд бизнес процессын загварчлалын арга зүй ашиглана. Загварчлал гаргахад шаардлагатай мэдээллийг хууль эрх зүй, баримт бичгийн шинжилгээ болон ярилцлага хийсэн.Х
Судалгааны салбар
Эдийн засаг, бизнес
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Систем арт венчурс
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Систем арт венчурс болон Төслийн хэрэгжилт, зохицуулалтын хэлтэс

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа