Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан 2021

Судалгааны тайлбар: Зорчигч Тээврийн Нэгтгэл ОНӨААТҮГ-ын үзүүлж байгаа Нийтийн тээврийн үйлчилгээний гүйцэтгэл, үр дүн нь зорчигч, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадаж байгаа эсэх, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, шуурхай байдалд иргэдийн хандлагыг тандан судлах ажлыг хөндлөнгийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, түүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр гарах дүгнэлт, зөвлөмжийг цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, үйл ажиллагаатайгаа уялдуулахад энэхүү үнэлгээний зорилго оршино

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
65
Татсан тоо
30
Файлын хэмжээ
1.34 MB
Оруулсан огноо
2023.05.03
Судалгаа хийгдсэн он
2021 он
Судалгааны арга зүй
Социологийн тоон болон чанарын шинжилгээний аргыг хослуулан хэрэглэсэн. Ингэхдээ тоон судалгааны аргаас анкетаар мэдээлэл цуглуулж, SPSS-25 программд өгөгдөл оруулан дан тоололт буюу харьцуулсан шинжилгээгээр боловсруулалт хийсэн.
Судалгааны салбар
Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
9,600,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Амгалан цогц хөгжил төрийн бус байгууллага
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Судалгааны багийн зохицуулагч Ш.Мөнхцэцэг, судалгааны багийн зөвлөх Ж.Номин-Эрдэнэ, мэдээлэл боловсруулалт хариуцсан ахлах Ж.Пүрэвханд, судалгааны хяналт хариуцсан ахлах О.Ууганцэцэг, туслах ажилчид--5 хүн

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа