Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Судалгааны тайлбар: Төвийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааг 10 дугаар сарын 23-наас 11 дүээр 08-ны өдрүүдэд 6 асуулттай нийт 404 санал асуулгыг Төвийн 21 албан хаагчдад тус бүр 20 асуулгыг өгч, Баянзүрх, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн оршин суугчдаар судалгааг бөглүүлэн нэгтгэж ажиллалаа.
Түлхүүр үг: Туул, 99266607

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
849
Татсан тоо
170
Файлын хэмжээ
369.66 KB
Оруулсан огноо
2023.05.03
Судалгаа хийгдсэн он
2019 он
Судалгааны арга зүй
Санал асуулга
Судалгааны салбар
Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Шуурхай ажиллагааны хэсэг

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа