Цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлын талаарх үндэсний суурь судалгааны тайлан

Судалгааны тайлбар: Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд 13-18 насны хүүхдүүд, эцэг эх асран хамгаалагчдаас түүврийн аргаар сонгон судалгаанд хамруулж, цахим орчин дахь хүүхдийн аюулгүй байдлын талаар суурь судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
857
Татсан тоо
299
Файлын хэмжээ
6.45 MB
Оруулсан огноо
2023.11.10
Судалгаа хийгдсэн он
2021 он
Судалгааны арга зүй
Түүврийн аргаар асуулга авч, мэдээлэл цуглуулах, нэгтгэх
Судалгааны салбар
Компьютер, мэдээллийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Эм эм Си Жи MMCG
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Эм Эм Си Жи

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа