“МОНГОЛ ОРНЫ ДООД УРГАМЛЫН (ЗАМАГ, МӨӨГ, ХАГ, ХӨВД) ХАМГААЛЛЫН СТАТУСЫГ ТОДОРХОЙЛОХ”

Судалгааны тайлбар: Манай орны 7725 олонянз зүйл ургамлын 60 орчим хувийг буюу 4576 зүйлийг үндэс, иш, навч, цэцэг, үр жимс гэх эд эрхтэн үгүй гуурсгүй доод ургамал бүрдүүлдэг (замаг, мөөг, хаг, хөвд). Байгалийн аясаар нөхөн сэргэх чадвар тун хязгаарлагдмал, зохиомлоор тарималжуулах, лабораторийн нөхцөлд ургуулж олшруулах, шилжүүлэн зөөвөрлөх зэргээр генофондыг хамгаалан авч үлдэхэд нэн төвөгтэй биологийн төрөл зүйлүүд. Иймд тэдгээрийг чимээгүй устах, өртөгдөн хөнөөгдөх аюул заналын эрсдлийг урьдчилан тооцоолох, улмаар хамгааллын арга хэмжээ боловсруулах зэрэгт Олон улсын Улаан Дансны шалгуур, үзүүлэлт бүрээр (IUCN, 2001, 2003) үнэлж хамгааллын статусыг тогтоох зорилгоор энэхүү “Монгол орны доод ургамлын (замаг, мөөг, хаг, хөвд) хамгааллын статусыг тодорхойлох ” захиалгат төсөлт ажлыг 2019-2020/2021 оны хугацаанд амжилттай гүйцэтгэлээ.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
446
Татсан тоо
466
Файлын хэмжээ
1.77 MB
Оруулсан огноо
2023.06.20
Судалгаа хийгдсэн он
2020 он
Судалгааны арга зүй
Монгол орны хэмжээнд нэгтгэн замаг, мөөг, хаг, хөвд тус бүрийн нийт цуглуулгын сан хөмрөгийг 4092 зүйлийн 37200 гаруй гербари материал баазтай. БОАЖЯ, Лондонгийн амьтан судлалын нийгэмлэг, Степ Форвард хөтөлбөр, МУИС-тай хамтарч “Монгол орны ховор у
Судалгааны салбар
Байгалийн бусад шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
71,400,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн
Захиалагч байгууллага
battsengel@met.gov.mn
Судалгааны баг
1.	Төсөлт ажлын удирдагч: Очирбатын Энхтуяа, (ЦИ 68061305) БЦХ, ЭШ-ний тэргүүлэх ажилтан,  хагийн экологи, таксономист - Ph.D  
 
Төсөлт ажлын үндсэн  гүйцэтгэгчид: 
2.	Нямсүрэнгийн Хэрлэнчимэг (ЦД71100204) доктор (Ph.D), БЦХ, ЭШДА,  ургамал зүйч, мөөг судлаач 
3.	Самьяагийн Жавхлан (ХЛ84071402) магистр (M.Sc),  БЦХ, ЭШДА, ургамал зүйч, эпифит хаг судлаач 
4.	Энхтайваны Энхжаргал (ТЯ81103002) магистр (M.Sc), БЦХ, ЭШДА,  экологич, хөвд судлаач 
5.	Цэгмидийн Бөхчулуун (ЛЮ76052604) магистр (M.Sc), БЦХ, ЭШДА,  ургамал зүйч, замаг судлаач 
6.	Ганбаатарын Бүрэнбаатар     (ТГ82080812) магистр (M.Sc), БЦХ, ЭШДА, экологич, мөөг судлаач

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа