МОНГОЛ УЛСЫН ТУСЛАХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХЭРЭГЦЭЭГ ОЙЛГОХ НЬ

Судалгааны тайлбар: нийт хүн амын 11.5 хувь нь (373 мянган хүн) ямар нэг Туслах бүтээгдэхүүн (харааны шилийг оролцуулаад) хэрэглэж байна. Ойролцоогоор 7% (227 мянга орчим хүн) нь харааны шил хэрэглэдэг, 4.5% нь бусад туслах бүтээгдэхүүн хэрэглэж байна. Судалгаанд хамрагдсан хүн амыг байнга амьдарч буй суурьшлаар нь авч үзэхэд 43.0 хувь нь хотод, 57 .0 хувь нь хөдөө амьдарч байна. Нийт туслах бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг хүмүүсийн 70.6 хувь (276 мянга орчим хүн) хувийн хэвшил, 10.1 хувь (39 мянга орчим хүн) Засгийн газар болон улсын эмнэлгээс, 8.9 хувь (34 мянга орчим хүн) найз болон гэр бүлээсээ, 7.3 хувь (28 мянга орчим хүн ) нь өөрөө туслах бүтээгдэхүүнээ хийсэн бол 2.3 хувь (9 мянга орчим хүн) бусад газраас, 1.4 хувь (5 мянга орчим хүн) ТББ-аас туслах хэрэгслийг худалдаж авсан байна.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
342
Татсан тоо
64
Файлын хэмжээ
3.13 MB
Оруулсан огноо
2023.09.20
Судалгаа хийгдсэн он
2021 он
Судалгааны арга зүй
Уг судалгааг КОВИД-19 цар тахлын үед компьютерын тусламжтай биечилж судалгаа авах (КАПИ) аргаар авсан
Судалгааны салбар
Бусад анагаахын шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт
Гүйцэтгэгч байгууллага
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
Захиалагч байгууллага
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв otgonchimeg.b@hdc.gov.mn 99957994 Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв ....
Судалгааны баг
Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа