НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН ХӨМРӨГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Судалгааны тайлбар: НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗРЫН ХӨМРӨГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
139
Татсан тоо
101
Файлын хэмжээ
524.03 KB
Оруулсан огноо
2023.06.05
Судалгаа хийгдсэн он
2023 он
Судалгааны арга зүй
Агшингийн судалгааны загвараар тоон болон чанарын аргыг ашигласан.
Судалгааны салбар
Суурь анагаах ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
НИЙСЛЭЛИЙН АРХИВЫН ГАЗАР
Захиалагч байгууллага
Нийслэлийн Архивын газар
Нийслэлийн Архивын газар agency.capitalcity@archive.ub.gov 75105000
Судалгааны баг
ТӨРИЙН АРХИВЫН ХЭЛТЭС

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа