Улаанбаатар хотын хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийн хүрээ, чиг хандлагыг тодорхойлох суурь судалгаа

Судалгааны тайлбар: Улаанбаатар хотын хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн болон ирээдүйн ажлын байрны эрэлт, нийлүүлэлтийг зорилтот бүлгийн түвшинд тодорхойлох зорилготой.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
57
Татсан тоо
21
Файлын хэмжээ
4.07 MB
Оруулсан огноо
2024.02.06
Судалгаа хийгдсэн он
2023 он
Судалгааны арга зүй
Хүснэгт, графикийн аргаар судалгааны гол үзүүлэлтүүдийн динамик өөрчлөлт, бүтцийн шилжилтийг илэрхийлж харуулсан бөгөөд тухайн үзүүлэлтийн ерөнхий төлөв байдлыг тайлбарлах зорилгоор хураангуй статистикийг тооцсон.
Судалгааны салбар
Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
19,500,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Tselmuun education center
Захиалагч байгууллага

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа