Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ

Судалгааны тайлбар: Энэхүү үнэлгээний тайланг Үнэлгээ, судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний “Ажиглалт” НҮТББ-ын судалгааны баг Архивын ерөнхий газрын захиалгаар хийж гүйцэтгэв.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
34
Татсан тоо
17
Файлын хэмжээ
1.19 MB
Оруулсан огноо
2023.05.19
Судалгаа хийгдсэн он
2020 он
Судалгааны арга зүй
Баримт бичиг судлах, чанарын болон мэдээлэл харьцуулах судалгааны арга
Судалгааны салбар
Түүх, археологи
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
“Ажиглалт” НҮТББ
Захиалагч байгууллага
Архивын ерөнхий газар
Архивын ерөнхий газар info@archives.gov.mn 77002039 Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Архивын ерөнхий газар
Судалгааны баг
Багийн ахлагч:
Б. Баярсайхан “Ажиглалт” НҮТББ-ын Үнэлгээ, судалгаа, хяналт шинжилгээ хариуцсан
захирал
Тайлан бичсэн:
Б. Алтанцэцэг –“Ажиглалт” НҮТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, судлаач
Б.Батбаяр- “Ажиглалт” НҮТББ-ын судлаач
Р. Мишээл “Ажиглалт” НҮТББ-ын судлаач, IT.

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа