ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ ОРЧИН

Судалгааны тайлбар: Улаанбаатар хотын хүүхдүүдийн амьдарч буй орчин нөхцөлийг хүүхдэд ээлтэй эсэхийг тодорхойлох зорилгын хүрээнд нийт 9 дүүргийн 8-17 насны 4094 хүүхдийг төлөөлүүлэн, онлайн судалгааны программаар санамсаргүй түүврийн аргад тулгуурлан цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын чанар, бодитой байдлыг хангахын тулд 2 удаагийн чанарын хяналт хийн, чанарын шаардлага хангаагүй, эргэлзээтэй 276 мэдээллийг судалгааны үр дүнгээс хасч, мэдээллийг үнэн бодитой, дүүргүүдийг төлөөлөх чадвартай хэмээн тооцон судалгааны үр дүнг нэгтгэн боловсруулсан билээ.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
53
Татсан тоо
29
Файлын хэмжээ
1.21 MB
Оруулсан огноо
2023.05.01
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Хүүхдэд ээлтэй орчинг тодорхойлохын тулд Казахстан улсын туршлагад тулгуурлан эдийн засгийн орчин, сэтгэлзүйн орчин, сурч хөгжих орчин, эрүүл амьдрах орчин, аюулгүй амьдрах орчин гэсэн нийт үндсэн 5 үзүүлэлт, 24 дэд үзүүлэлт, 93 асуулгаар хэмжсэн.
Судалгааны салбар
Боловсролын шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
“ОНОЛ АРГА” ТББ
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
“ОНОЛ АРГА” ТББ

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа