МОНГОЛЫН ХҮҮХДИЙН ЦОГЦ ХӨГЖЛИЙН ОНОШИЛГООНЫ СУУРЬ СУДАЛГАА /II Боть (3)/

Судалгааны тайлбар: Энэхүү судалгааны урьдач нөхцөл нь 2014-2017 онд хэрэгжүүлсэн “Монголын хүүхэд залуучуудын хөгжлийн шалгуур, үзүүлэлтийг тодорхойлох технологийг сургалтын практикт нэвтрүүлэх нь” сэдэвт судалгаа байсан бөгөөд бид эдгээр судалгаагаар Монголын хүүхэд, залуучуудын цогц хөгжлийн онцлогийг тогтоох зорилготой байв. Бусад улс орнуудын туршлагаас харахад хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоохдоо давтан судалгааны үр дүнд авч үзэн, энэ чиглэлийн судалгааг тасралтгүй хийдэг байна. Иймээс бид Монголын хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн онцлогийг тогтоох судалгааг 4 жилийн зайтай 3 удаа хийх зорилгыг тавьж, уг судалгааны гарааг 2014 онд эхэлж, 2 дугаар шатны судалгааг БШУЯ-ны захиалгаар, ШУТС-ийн санхүүжилтээр 2019-2021 онд хэрэгжүүлж байна.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
1.2K
Татсан тоо
65
Файлын хэмжээ
6.46 MB
Оруулсан огноо
2023.02.17
Судалгаа хийгдсэн он
2020 он
Судалгааны салбар
Нийгэм судлал
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Боловсролын судалгааны үндэсний хүрээлэн
Захиалагч байгууллага

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа