Нийслэлийн нутгийн захиргааны албан хаагчдын дунд явуулсан судалгаа

Судалгааны тайлбар: Төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах, нийслэлийн хамтран ажилладаг нутгийн захиргааны байгууллагуудад хэр зөв зохиостой мэдээлэлтэй байдаг, харилцаа хандлага зохистой түвшинд байгаа эсэхийг үнэлэх зорилгоор Нийслэлийн нийт албан хаагчдын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа “Ulaanbaatar ERP” системээр 2021 оны 12 дугаар сарын 08-наас 10-ны өдрүүдэд цахимаар зохион байгуулан, дүн мэдээг авч нэгтгэн ажиллалаа.
Түлхүүр үг: Туул, 99266607

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
46
Татсан тоо
16
Файлын хэмжээ
226.65 KB
Оруулсан огноо
2023.05.03
Судалгаа хийгдсэн он
2021 он
Судалгааны арга зүй
“Ulaanbaatar ERP” системээр
Судалгааны салбар
Бусад нийгмийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Улаанбаатар хотын Шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төв
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Шуурхай ажиллагааны хэсэг

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа