Тэгш хамруулах боловсролын хөтөлбөр болон багш, захирлуудад зориулсан сургалтын хэрэгцээ тодорхойлох судалгааны үр дүн

Судалгааны тайлбар: БШУЯ нь АХБ-ны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй "Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих" төслийн хүрээнд зорилтот 4 сургууль, 4 цэцэрлэгийн багш, захирлуудаас сургалтын хэрэгцээ шаардлага тодорхойлох судалгааг асуулгын болон фокус бүлгийн аргаар хийж, үр дүнд шинжилгээ хийсэн болно. Уг судалгааны үр дүнд суурилан "Тэгш хамран сургах боловсролын соёл, бодлого, үйл ажиллагааг хөгжүүлэх нь" сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулж зорилтот сургууль, цэцэрлэгийн 437 багш, 46 захирал, эрхлэгч нарт сургалтыг зохион байгуулсан.
Түлхүүр үг: тэгш хамран сургах

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
86
Татсан тоо
21
Файлын хэмжээ
1.29 MB
Оруулсан огноо
2023.04.19
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
АСУУЛГА, ЯРИЛЦЛАГЫН АРГААР СУДЛАХ СУДАЛГАА
Судалгааны салбар
Боловсролын шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
3,140,852.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Гадаадын зээл, тусламж
Гүйцэтгэгч байгууллага
Тэгш хамруулах боловсролыг дэмжих төсөл
Захиалагч байгууллага
Судалгааны баг
Төрийн бодлогын шинжилгээний хүрээлэн

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа