Гадаад орнуудын орон сууцны бодлого, хууль тогтоомжийн харьцуулсан судалгаа

Судалгааны тайлбар: Монгол Улсын Их Хурлын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл”-ийн 43-т “Орон сууцны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл”-ийг Барилга, хот байгуулалтын яам боловсруулж, Засгийн газраас УИХ-д 2018 онд өргөн мэдүүлэхээр тусгасан. Энэхүү хуулийн төслийн зохицуулалтаар Түрээсийн орон сууцын сан бүрдүүлэх, ашиглах, түрээслэгч, түрээслүүлэгчийн эрх, үүрэг, хариуцлага, түрээсийн төлбөртэй холбогдон бий болох харилцааг зохицуулах үндсэн зорилго тавьсан байна.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
296
Татсан тоо
224
Файлын хэмжээ
3.63 MB
Оруулсан огноо
2023.04.04
Судалгаа хийгдсэн он
2018 он
Судалгааны арга зүй
Харьцуулсан судалгаа
Судалгааны салбар
Хууль
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Монголиан легал экспертс ХХН-ийн зөвлөх баг
Захиалагч байгууллага
Барилга, хот байгуулалтын яам
Барилга, хот байгуулалтын яам sudalgaa@mcud.gov.mn 76003333 /3399/
Судалгааны баг
Монголиан легал экспертс ХХН-ийн зөвлөх баг

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа