Хайлтын үр дүн

251 илэрц олдлоо.

ХАЛДВАРТ БУС ӨВЧИН, ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ШАЛТГААН, ЭРСДЭЛТ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН ТАРХАЛТЫН ҮНДЭСНИЙ IV СУДАЛГАА-2019, STEPS-2019

МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ХООЛ ТЭЖЭЭЛИЙН БАЙДАЛ /ҮНДЭСНИЙ V СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН/

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН ТАЛААРХ ХҮН АМЫН МЭДЛЭГ ХАНДЛАГА ДАДАЛ ОЙЛГОЛТЫГ ТОГТООХ СУДАЛГАА МОНГОЛ УЛС

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2021 он/

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЭМЭГТЭЙ БИЕЭ ҮНЭЛЭГЧИД БОЛОН ЭРЧҮҮДТЭЙ БЭЛГИЙН ХАВЬТАЛД ОРДОГ ЭРЧҮҮДИЙН ТОО ХЭМЖЭЭГ ТООЦООЛОХ СУДАЛГАА

ХДХВ, ТЭМБҮҮГИЙН ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

ХДХВ, ТЭМБҮҮГИЙН ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

ЖИРЭМСНИЙ ХЯНАЛТАНД БАЙГАА ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛДВАРЫН ТАРХАЛТЫН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН-2020

САЙН ДУРЫН АВЛАГАГҮЙ ЦУСНЫ ДОНОРЫН ТАЛААРХ ХҮН АМЫН МЭДЛЭГ, ХАНДЛАГА, ДАДАЛ (СУУРЬ СУДАЛГАА)

ЭМЧЛҮҮЛЭГЧДИЙН ДУНД SARS-CoV-2 НУКЛЕИН ХҮЧЛИЙН ИЛРЭЛТ БА ХАЛДВАРЫН ЭСРЭГ ӨВӨРМӨЦ ДАРХЛАА ТОГТОЦ, ЭМНЭЛЗҮЙН ЯВЦЫГ СУДАЛСАН ДҮН

Шинэ коронавируст халдвар ба томуу, томуу төст өвчний 0-18 насны хүүхдэд илрэх эмнэлзүйн шинжийн ялгаа ба эрсдэлт хүчин зүйлийн судалгаа

Монгол улсад бүртгэгдсэн шинэ коронавируст халдварын эмнэлзүйн судалгаа

КОВИД-19 халдварын үеийн эрсдэлийн түргэвчилсэн үнэлгээ, эрсдэлийн харилцааг тоймолсон нь

КОВИД-19 халдвар шинээр оношлогдсон хүмүүст өвчлөл даамжрах ба өрхийн гишүүдэд халдвар тараахаас сэргийлэх Д3 амин дэмийн үр нөлөөг үнэлэх нь

КОВИД-19 ӨВЧНИЙ ҮЕИЙН ВИРУСИЙН ЭСРЭГ ЭМИЙН ҮР НӨЛӨӨ, ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Эрүүл мэндийн ажилтан болон цусны донорын дунд SARS-CoV-2 вирусийн эсрэгбие тодорхойлох

Судалгаа