Хууль сахиулахын их сургуулийн багш, судлаачдын нийтлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллийн чанарын судалгаа

Судалгааны тайлбар: : Хууль сахиулах ажиллагааны талаар эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг өргөжүүлэх, энэ чиглэлийн тулгамдсан асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хариулт өгөх явдал манай сургуулийн эрдэмтэн, судлаачдын нэн чухал зорилт болоод байна. Хууль сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн чиг хандлага, нэр хүнд түүний дотор эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чансаа олон улсын болон дотоодын их, дээд сургууль, судалгааны байгууллагуудад хүлээн зөвшөөрөгдөх эсэх нь эдгээрийг гардан гүйцэтгэгч эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлийн чанар, тэдгээрийг хөхүүлэн дэмжих сургуулийн бодлогоос шууд шалтгаалах нь тодорхой юм.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
429
Татсан тоо
406
Файлын хэмжээ
1.37 MB
Оруулсан огноо
2023.05.19
Судалгаа хийгдсэн он
2016 он
Судалгааны арга зүй
Судалгааг экспертийн үнэлгээ, контент анализын аргаар явуулж, судалгааны баримт, мэдээллийг SРSS програм, Ехсеl Data analysis ашиглан математик, статистикийн аргаар боловсруулан, тоон болон чанарын анализ хийв.
Судалгааны салбар
Хууль
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Хуулиар хориглоогүй бусад эх үүсвэр
Гүйцэтгэгч байгууллага
ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хүрээлэн
Захиалагч байгууллага
Дотоод хэргийн их сургууль
Дотоод хэргийн их сургууль info@uia.gov.mn 70155059 Сургалт, судалгааны байгууллага
Судалгааны баг
Судалгааны багийн ахлагчаар доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа О.Зоригт, нарийн бичгийн даргаар доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч С.Гантулга, гишүүдээр доктор (Ph.D), профессор, хурандаа Н.Гантулга, доктор (Sc.D), профессор Ж.Долгорсүрэн, доктор (Ph.D), профессор А.Лхагва, А.Муратхан, доктор (Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.Энхболд

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа