“Гэм хор учруулснаас үүсэх үүрэг” сэдэвт харьцуулсан судалгаа

Судалгааны тайлбар: Судалгааны ажлын зорилго нь гэм хорын эрх зүйн үндсэн зарчим, онолын үндэслэлийг тайлбарлахаас гадна гадны зарим улсын гэм хорын эрх зүйн тогтолцоог судалснаар Монгол Улсын гэм хор учруулснаас үүсэх үүргийн тогтолцоонд тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, даван туулах арга замыг эрэлхийлэхэд оршино.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
773
Татсан тоо
1.3K
Файлын хэмжээ
785.78 KB
Оруулсан огноо
2023.09.06
Судалгаа хийгдсэн он
2022 он
Судалгааны арга зүй
Харьцуулсан судалгаа
Судалгааны салбар
Хууль
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Улсын болон орон нутгийн төсөв
Гүйцэтгэгч байгууллага
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Захиалагч байгууллага
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам info@mojha.gov.mn Монгол Улсад шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг хэрэгжүүлж, төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц хууль зүйн баталгааг бүрдүүлэхэд оршино.
Судалгааны баг
ЭШАА, Б.Түмэндэмбэрэл /Ph.D/  удирдаж, ЭША Э.Анударь

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа