ХАЛИУН БУГЫН ТАРХАЦ, НӨӨЦ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ, ХАМГААЛЛЫН СТАТУСЫГ ТОДОРХОЙЛОХ

Судалгааны тайлбар: Монгол орны халиун бугын тоо толгойг үнэлэх ажил 2010 оноос хойш хийгдээгүй. Төслийн гол зорилго бол манай орны бугын тархац нутгийн хэмжээ, популяцийн нягтшил, тоо толгой, ашиглах боломжтой хэмжээг аймаг бүрээр тогтоох, хамгааллын зэрэглэлийг тогтоох зэрэг болно. Ойн туруутан амьтны нөөцийн үнэлгээ хийхэд шугаман замнал, цэгэн ажиглалт, урамдах дуудлага, ул мөрийг бүртгэх, хоргол тоолох зэрэг олон аргыг газар нутгийн онцлог, цаг улиралд тохируулан сонгон хэрэглэв. Энэ төслийн хүрээнд манай орны хэмжээнд буга тархсан бүх нутгийг анх удаа бүрэн хамруулж, халиун бугын тархац, тоо толгойг аймаг бүрээр болон улсын хэмжээнд нэгтгэн гаргав.

Судалгааны мэдээлэл

pdf
Дундаж үнэлгээ
0 (0)
Үзсэн тоо
42
Татсан тоо
29
Файлын хэмжээ
15.35 MB
Оруулсан огноо
2023.06.20
Судалгаа хийгдсэн он
2021 он
Судалгааны арга зүй
Ойн туруутан амьтны тоо толгойн үнэлгээ хийх хээрийн судалгааны олон арга бий. Харагдах боломж хязгаарлагдмал орчинд амьдрах ойн туруутан амьтдыг тоолоход шууд болон шууд бус аргыг хослуулан хэрэглэнэ. Амьтан тоолох шууд арга нь амьтнаа биетээр нь ха
Судалгааны салбар
Биологийн шинжлэх ухаан
Санхүүжилтийн хэмжээ
63,100,000.00₮
Санхүүжилтийн эх үүсвэр
Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт
Гүйцэтгэгч байгууллага
Монгол улсын их сургууль
Захиалагч байгууллага
battsengel@met.gov.mn
Судалгааны баг
Төслийн удирдагч:   	 	Р. Самьяа, МУИС-ийн ШУС-ийн Биологийн тэнхим 
 
	Үндсэн гүйцэтгэгчид: 	 	С. Шар, МУИС-ийн ШУС-ийн Биологийн тэнхим 
 	 	 	 	 	 
Д. Лхагвасүрэн, МУИС-ийн ШУС-ийн Биологийн тэнхим 
 
Н.Батсайхан, МУИС-ийн ШУС-ийн Биологийн тэнхим

Сэтгэгдэл

Нэвтэрсэн хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх боломжтой!

Хуваалцах

Энэ судалгааны ажлыг хуваалцахын тулд url хаягийг хуулж аваад найз руугаа илгээнэ үү.

Үнэлгээ өгөх

               

Зөрчил мэдэгдэх

Судалгаа