Хайлтын үр дүн

81 илэрц олдлоо.

“Дулаан шарын гол” ТӨХК дулааны станцыг шинэчлэх өргөтгөлийн ажлын хүрээнд хийгдсэн ашиглалтгүй байсан уурын зуухны өргөтгөлийн барилгын экспертизийн тайлан

“ДБЭХС” ТӨХК-ийн цахилгаан, дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашигладаг Хэрлэн голын сав газарт байрлаж буй гүний худгийн 3-4 цооногт газрын доорх усны судалгааг хийх

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын Дулааны цахилгаан станцын өргөтгөлийн барилга угсралтын ажилд зориулж уг судалгааг хийсэн.

ДҮТ / 2022 он

RTDS симулятор төхөөрөмж шинээр нэвтрүүлэх судалгаа

ДҮТ / 2022 он

Хиймэл оюун ухааны алгоритм ашиглан төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний хоногийн оргил ачааллыг таацлах судалгаа

ДҮТ / 2022 он

Эрчим хүчний системд ухаалаг технологи, хиймэл оюун ухаан нэвтрүүлж буй туршлага

ДҮТ / 2022 он

Оргил ачааллын үед Улаанбаатар хотын гудамжны гэрэлтүүлгийн ачаалал хөнгөлөх судалгаа

ДҮТ / 2022 он

Монгол улсын эрчим хүчний ситемийн төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд ашиглаж буй Шилжилтийн процессын хяналт, мэдээллийн систем /ц Монгол улсын эрчим хүчний ситемийн төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээнд ашиглаж буй Шилжилтийн процессын хяналт, мэдээллийн систем /WAMS/

ДҮТ / 2022 он

EV батарейн дахин ашиглах боломжийн судалгаа

ДҮТ / 2022 он

“6_35_кВ_түгээх_сүлжээнд_гарсан_нэг_фазын_газардлагыг_илрүүлэх

ДҮТ / 2021 он

Үйлдвэрлэлийн салбарт хэт улаан туяаны дулааны камер ашиглах

ДҮТ / 2020 он

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМИЙН ХЯНАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙН SCADA СИСТЕМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ

ДҮТ / 2019 он

ДЦС-4 ДЭЭР 100 МВТ/250 МВТ.ЦАГ ЧАДАЛТАЙ ЭНЕРГИ ХУРИМТЛУУЛАХ ЗАЙ ХУРААГУУРЫН СТАНЦ АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛАХ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрчим хүчний салбарын одоогийн нөхцөл байдалтай уялдан шинээр барьж байгаа үнсэн сан №6-ын үнс хадгалах багтаамжийг нэмэгдүүлэх буюу даланг илүү өндөр болгох талаар хийсэн судалгаа

Судалгаа