Хайлтын үр дүн

171 илэрц олдлоо.

/ 2021 он

Хуурай боомт ашиглаж байгаа туршлагыг далайд гарцтай ба, далайд гарцгүй улсуудаар нь ялган харуулсан бөгөөд далайд гарцгүй улсуудын туршлагыг өөрийн улсын нөхцөл байдалтай харьцуулан цаашид хэрэгжүүлэн ажиллахад шаардагдах арга зам, төлөвлөгөө, хийгдэх ажил.

/ 2020 он

Итали улсын баруун лигуриягийнтэнгисийн боомтыг ашиглах боломж, хуурай боомтын талаарх ойлголт болон бусад улсын туршлага, худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн ерөнхий зарчим, Монгол Улсын тээвэр логистикийн салбарт хэрэгжүүлж ажиллах боломж.

/ 2023 он

Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн хувийн хэрэг

/ 2023 он

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгааг хийж, устсан болон нөхөн сэргээх цэгүүдийг төлөвлөж өгөх, геодезийн цэг тэмдэгтийн мэдээллийн системийг шинэчлэх, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

/ 2023 он

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгааг хийж, устсан болон нөхөн сэргээх цэгүүдийг төлөвлөж өгөх, геодезийн цэг тэмдэгтийн мэдээллийн системийг шинэчлэх, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

/ 2023 он

Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа геодезийн байнгын цэг, тэмдэгтийн судалгааг хийж, устсан болон нөхөн сэргээх цэгүүдийг төлөвлөж өгөх, геодезийн цэг тэмдэгтийн мэдээллийн системийг шинэчлэх, цаашид авах арга хэмжээг боловсруулахад энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

/ 2020 он

Монгол Улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг ОХУ-ын "Bocточный",БНХАУ-ын "Жинжоу" боомт, БНСУ-ын "Монгол-Саммок Ложистик" хамтарсан компаниар дамдуулан тээвэрлэх боломж нөхцөл.

/ 2019 он

Иргэний нисэхийн салбарт хэрэгжиж байгаа болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийг эрэмблэх, өнөөгийн нөхцөл байдалд шинжилгээ хийсний үндсэн дээр дэлхий хөгжлийн чиг хандлага, эдийн засаг болон бусад салбарын хөгжилтэй уялдуулан хөгжлийн ирээдүйн төлөвийг тодорхойлох;

/ 2019 он

Хөшгийн Хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн олон улсын ачаа тээврийн логистикийн төв, эдийн засгийн чөлөөт бүс бий болгон хөгжүүлэх боломжийг судлах, цаашид Монгол Улсад нисэх онгоцны буудалд түшиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ, өндөр технологийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэн гуравдахь зах зээлд борлуулах сувагчлалыг бий болгох боломжийг судлахад оршино.

/ 2021 он

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн зорчигч тээврийн авто буудал, нисэх буудал, төмөр замын үйл ажиллагааг уялдуулж үр ашгийг дээшлүүлэх улмаар орон нутгийн зорчигч урсгалыг нэмэгдүүлэх, орон нутгийн нисэх буудлуудын ашиглалтыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

/ 2021 он

Дроны хэрэглээ ихэссэнтэй холбогдуулан цаашид гарч болзошгүй аюул, бэрхшээлээс иргэнийн нисэхийн агаарын навигаци, нисэх буудлуудын үйл ажиллагаа, болон тоног төхөөрөмж, байгууламж зэргийг техник технологийн тусламжтайгаар хэрхэн хамгаалах арга замын судалгаа.

"Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ын Баяжуулах үйлдвэрийн хаягдлыг галд тэсвэртэй керамик материал үйлдвэрлэх түүхий эдээр ашиглах боломжийн судалгаа” сэдэвт гадаад улстай хамтарсан судалгааны ажлын зорилго нь Монгол оронд цөөхөн байдаг галд тэсвэртэй керамикийн түүхий эд болох галд тэсвэртэй буюу галд тэсвэрлэг шаврыг баяжуулалтын хаягдлаар орлуулах боломжийг тогтооход оршино.

Экспортын шаардлага хангасан нарийн ээрмэлээр нэхмэл бүтээгдэхүүний технологийн туршилт зүгшрүүлэлтийг явуулж жижиг дунд үйлдвэрлэлийн цех болгоход оршино.

Цахилгааны инженерийн мэргэжилээр суралцаж байгаа оюутан сурагчдын онолын мэдлэгийг бататгах, гүнзгийрүүлэх, автомат удирдлагын төхөөрөмжийн бүтэцийг бие даан шинээр боловсруулах, туршиж зүгшрүүлэх дадал олгох

/ 2021 он

Нисэх буудлуудын үйл ажиллагааг хялбарчилж, оновчтой болгоход технологийг хөшүүрэг болгон ашиглах боломж гадны туршлага.

/ 2019 он

Агаарын тээвэрлэгчдийн бизнес загварууд, сүүлийн жилүүдэд хурдацтай хөгжиж буй бага өртгөөр тээвэрлэгчийг тодорхойлох, тэдгээрийн төрлүүд болох ULCC, LHLC, Hybrid LCC-ийн өрсөлдөөний стратеги, ялгарах онцлог, давуу болон сул талууд болон олон улсад үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж буй БӨТ-ийг харьцуулан судалсны үндсэн дээр цаашид авч хэрэгжүүлэх боломжтой бодлогын санал, зөвлөмж нэгтгэл.

Судалгаа